Systemowe Porządki - ZDROWIE & CHOROBY

Dwie konferencje online z Mirosławem i Izabelą Czarko-Wasiutycz.

ZAKRES: 

1. Czym jest zdrowie

2. Sprawca i ofiara

3. Konflikty systemowe, które przemawiają przez chorobę

4. Kto stoi w systemie za chorobą

5. Emocje a ciało

6. Układ immunologiczny, skąd się zasila i czemu traci siłę

7. Systemowe stadia choroby

- Emocje/ zamrożenie w ciele/ odcięcie

8. Praca z traumą/ pierwotną i wtórną

9. Etapy choroby

10. Miłość prowadząca do śmierci i do zdrowia

11. Kontakt z agresją a zdrowie

12. Samobójstwo

13. Nałogi i uzależnienia

14. Bulimia i anoreksja

15. Choroby kobiece:

- pas miednicy

- Hashimoto

- tarczyca

- jajniki

- bezpłodność

16. Choroby męskie:

- serce

- problemy z ciśnieniem

-prostata

17. Fobie i nerwice

18. Choroby skóry

19. Alergie

20. Choroby dzieci i systemowa praca z dziećmi

Dwie konferencje online z Mirosławem i Izabelą Czarko-Wasiutycz. Zdrowie i Choroby w kontekście Ustwień Systemowych Berta Hellingera.
Zamówienie

Program

Instruktor

Paweł Dempc